jueves, 3 de noviembre de 2011

CAMBRI-GIRLS A LA NIT D'ARTISTES DE L'ESTIU DEL 2011

Agraïment de Carolina Figueres

Les Cambri-Girls és un Grup de Dansa format a la AA VV Nou Cambrils i a la AA Dones Clara Campoamor. Vagi per les meves nenes i per les persones de les associacions, i de l'entorn cìvic-social, que han fet possible aquest projecte en tres anys. Nenes, les meves nenes, us estimo. Gràcies, Nit d'Artistes de Cambrils (NAC). Gràcies, Maria Jesús Buñuel. Gràcies, Rosanna Andreu. Gràcies, Oliver Klein. Gràcies, Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils. Gràcies, pares per la vostra confiança. Gràcies a tots.